Ingen bild ännu

Aktuellt


Utdelning år 2016

Utdelning till delägare i Jukkasjärvi skogsallmänning görs år 2017. Observera att inkomstuppgifterna gäller för år 2016. Detta av skattetekniska skäl.
.

Ny emailadress

allmänningen kommer att ändra email-adress till info@jukkasallmanning.se f.o.m 30 juni 2015

Ansöknings datum

Ansökan om älgjakt -deltagarlista ska vara allmänningskontoret tillhanda 31 maj.
Ansökan om skogsvårdspremie -ansökningsblankettt allmänningskontoret tillhanda 15 juni. och åtgätden ska vara klar för avsyn senast 15 september.Tillsvidare sköts det administrativa av styrelseordförande Torsten Johansson tel 0981-102 80 eller email: tojh@telia.com
Allmänningskontoret i Vittangi är bemannat måndagar 8-12.

Site Meter